تبلیغات
جهان هولوگرافیک - مطالب ابر پیامبر(ص)

علی(ع) در نگاه پیامبر اکرم (ص)

تعبیر رسول اکرم (ص) درباره جامعیت امیرالمونین (ع) چنین است:
هر کس بخواهد به علم آدم(ع) و فهم نوح(ع) و حلم ابراهیم(ع) و زهد یحیی بن زکریا(ع) و بطش و شهامت شجاعانه موسی(ع) بنگرد علی بن ابیطالب(ع) را نگاه کند مشابه این تعبیر جامع با ذکر نام برخی از انبیاء اولوالعزم دیگر در احادیث متعدد آمده است عبارت آن حضرت(ص) دباره منزلت علوی(ع) این است: منزلت علی(ع) از من همانند منزلت من از پروردگار من است و از این که آن حضرت(ص)، علی(ع) را جان خود دانست و در این باره فرمود: «ذاک نفسی»، معنای منزلت دقیق‌تر خواهد بود؛ چنانکه روشن می‌شود تنظیر علی بن ابیطالب(ع) به کعبه و کشتی نوح، ناظر به درجات نازل یا متوسط علوی(ع) است، نه راجع به درجه رفیع آن حضرت(ع).
البته تعبیر از آن حضرت(ع) به «عمود الدین» می‌تواند مقام برتری را ارائه کند؛ چنانکه تعبیر از آن حضرت(ع) به «قسیم الجنه و النار» از عمق و سمک ویژ‌ه‌ای گزارش می‌دهد و نیز تعبیر از آن حضرت(ع) به «باب مدینه العلم» و «باب مدینه الحکمه» از عظمت خاصی خبر می‌دهد. مخصوصا تعبیری که رسول گرامی (ص) از شهر حکمت کرد و آن را بهشت نامید و در این باره چنین فرمود: «یا علی انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابها و کیف یهتدی المهتدی الی الجنه و لا یهتدی الیها الا من بابها» و چون علی(ع) دَرِِ شهر حکمت است و حکمت، هم اکنون بهشت است پس آن حضرت(ع) هم اکنون در بهشت است از این رو درباره آن حضرت(ع) از رسول گرامی(ص) چنین نقل شده است که: «علی فی الجنه» یعنی علی بن ابیطالب(ع) اکنون در بهشت به سر می‌برد نه آن که علی(ع) در قیامت وارد بهشت می‌شود.

منبع: حیات عارفانه امام علی علیه السلام تالیف آیت الله جوادی آملی(صص 85 الی 87)


امانتداران معرفت

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
نصر اللَّه امرأ سمع منّا حدیثا فحفظه حتّى یبلّغه غیره فربّ حامل فقه إلى ما هو أفقه منه و ربّ حامل فقه لیس بفقیه؛

خدا مردى را که سخنى از ما بشنود و به خاطر سپارد تا به دیگرى برساند یارى کند بسا کس که دانائى به داناتر از خود برد و بسا کس که حامل دانائی است و دانا نیست.
نهج الفصاحه