تبلیغات
جهان هولوگرافیک - مطالب فروردین 1390

توده‌ی مردم نگاهی منفی به فلسفه دارند!

گفتگو با دکتر رسولی استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مخاطب ما که غالباً توده‌ی عام مردم هستند نسبت به فلسفه فهم غلطی دارند، خیلی‌ها فلسفه را به معنای سفسطه می‌دانند و وقتی شما بخواهید کتاب درسی فلسفه را برای کودکان آماده کنید شاید خیلی از خانواده‌ها با نگاهی منفی دانش‌آموز را از این درس زده بکنند.

 ادامه مصاحبه


دکتر رضا رسولی