تبلیغات
جهان هولوگرافیک - هانری کربن و اسرار شیعه

هانری کربن و اسرار شیعه

 

هانری کربن:
«......شیعیان به معنی واقعی کلمه , کسانی هستند که به ادراک اسرار امامان نایل شده اند. در مقابل این دسته, کلیه اشخاصی که ادعا کرده اند یا ادعا می کنند تعالیم ائمه «علیهم السلام» محدود است به ظاهر دین, یعنی به مسائل حقوقی و اجرای تشریفات دینی, حقیقت  تشیع را مثله کرده اند.»

 

هانری کربن